• Porównamy Oferty Orange, T-Mobile, Plus oraz Play

STANDARDOWE WARUNKI SPRZEDAŻY

Należy zaktualizować ten dokument, aby odzwierciedlić swoje T&C..

Poniższy tekst służy jako sugestia i nie wiąże się z odpowiedzialnością Odoo S.A.

  1. Klient wyraźnie rezygnuje z własnych warunków standardowych, nawet jeśli zostały one sporządzone po niniejszych standardowych warunkach sprzedaży. Aby odstępstwo było ważne, musi być wcześniej wyraźnie uzgodnione w formie pisemnej.
  2. Nasze faktury są płatne w ciągu 21 dni roboczych, chyba że na fakturze lub w zamówieniu podano inny termin płatności. W przypadku braku zapłaty w terminie płatności, My Company zastrzega sobie prawo do żądania zapłaty stałych odsetek w wysokości 10% kwoty pozostałej do zapłaty. My Company będzie upoważniony do zawieszenia świadczenia usług bez wcześniejszego ostrzeżenia w przypadku opóźnienia płatności.
  3. Jeśli płatność jest nadal zaległa ponad sześćdziesiąt (60) dni po terminie płatności, My Company zastrzega sobie prawo do skorzystania z usług firmy windykacyjnej. Wszystkie koszty prawne zostaną pokryte przez klienta.
  4. Niektóre kraje stosują potrącenie u źródła od kwoty faktur, zgodnie z ich wewnętrznym ustawodawstwem. Wszelkie potrącenia u źródła będą płacone przez klienta władzom podatkowym. W żadnym wypadku nie można My Company zaangażować się w koszty związane z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Kwota faktury będzie zatem wynikała z. My Company w całości i nie obejmuje żadnych kosztów związanych z ustawodawstwem kraju, w którym znajduje się klient.
  5. My Company zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby świadczyć usługi performatywne w odpowiednim czasie, zgodnie z ustalonymi terminami. Żadne z jego zobowiązań nie może być jednak uznane za zobowiązanie do osiągnięcia wyników. My Company w żadnym wypadku nie może być zobowiązany przez klienta do występowania w charakterze strony trzeciej w kontekście jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych wniesionych przeciwko klientowi przez konsumenta końcowego.
  6. Aby było to dopuszczalne, My Company musi zostać powiadomiony o każdym roszczeniu za pomocą listu wysłanego przesyłką poleconą do jego siedziby w ciągu 8 dni od dostawy towarów lub świadczenia usług.
  7. Wszystkie nasze stosunki umowne będą regulowane wyłącznie przez Poland prawo.